Doradztwo w zakresie ochrony środowiska – na czym polega?

Zagadnienia ochrony środowiska w wielu firmach nadal są traktowane po macoszemu. Często prowadzenie sprawozdawczości lub innych „zasłyszanych” od postronnych osób obowiązków zleca się przypadkowym pracownikom, takim jak magazynier lub sekretarka. Osoby te, obarczone innymi obowiązkami, rzadko mają możliwości i czas, by żmudnie przeglądać na bieżąco akty prawne i wprowadzać je w życie. Dlatego, kiedy klient zadaje pytanie o wdrożenie najnowszych przepisów, lub gdy sprawy środowiskowe wymykają się spod kontroli, szefostwo firmy zaczyna zastanawiać się, co to jest doradztwo środowiskowe i czy zatrudnienie kompetentnej firmy doradczej sprawdzi się w jego przedsiębiorstwie.

Doradztwo środowiskowe – co to jest i kiedy warto skorzystać

Podstawowym zadaniem doradztwa środowiskowego jest opieka nad firmą pod kątem spełnienia wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska. Zarówno prowadzenie ewidencji odpadów w bazie BDO, przekazywanie okresowych sprawozdań z emisji zanieczyszczeń do atmosfery w KOBIZE, monitoringu ścieków, czy wreszcie naliczania opłat za wprowadzane na rynek opakowania lub produktu w opakowaniach, który to obowiązek musi realizować wiele firm – wszystko to wykonuje firma, prowadząca doradztwo w zakresie ochrony środowiska. Na podstawie upoważnień, w określonym indywidualnie z klientem zakresie, doradztwo środowiskowe na bieżąco lub okresowo przejmuje obowiązki sprawozdawcze firmy. W przypadku, gdy niezbędne jest złożenie urzędowego wniosku o uzyskanie np. pozwolenia, firma doradcza również może sporządzić niezbędną dokumentację.

Co to jest doradztwo środowiskowe w prawie unijnym, polskim i  lokalnym

Przepisy w ochronie środowiska zmieniają się średnio kilka – kilkanaście razy na kwartał. Poważniejszych zmian, które dotyczą większość z firm, jest kilka w ciągu roku, a brak ich realizacji może spowodować naliczenie kar lub dodatkowych opłat. W sytuacjach ekstremalnych może dojść nawet do zatrzymania działalności przedsiębiorstwa. Do ogólnopolskich lub wynikających z dyrektyw unijnych ustaw dochodzą jeszcze wymogi prawa miejscowego, ukryte w biuletynach samorządowych. Firma zatrudniająca doradztwo środowiskowe w Krakowie, na bieżąco dowiaduje się nie tylko o zmianach dotyczących wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, jakie wprowadzono w Ustawie o utrzymaniu i porządku w gminach, ale również jaką uchwałę na mocy tej ustawy podjęli radni z Krakowa.

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska pomaga przy pozyskiwaniu dotacji lub kontraktów

Ostatnie lata przyniosły również przełom w myśleniu dużych koncernów, urzędów oraz instytucji finansowych. Ubiegając się o kredyt, dotację lub wreszcie kontrakt z klientem firma musi wykazać się działalnością zgodną z prawem, proekologiczną, lub wręcz wdrożonym systemem ISO 14001. Odpowiedzialna ekologicznie firma nie musi zastanawiać się, zatrudniając doradztwo środowiskowe, co to jest ryzyko, aspekty środowiskowe lub jakie cele i osiągnięcia proekologiczne będą przyświecać inwestycji. Może zlecić doradcy audyt, który określi obszary doskonalenia, dowiedzieć się na temat nowoczesnych rozwiązań zarówno organizacyjnych, jak i technicznych, a także z pomocą doradcy środowiskowego bez problemu wypełni prawidłowo wnioski lub ankiety, by finalnie otrzymać wymarzony grant lub kontrakt.

Doradztwo środowiskowe – dlaczego warto

Przedsiębiorca, który chce sprawdzić, co to jest doradztwo środowiskowe, powinien w pierwszej kolejności zlecić przeprowadzenie audytu środowiskowego w firmie. Doradca środowiskowy zapozna się z profilem działalności przedsiębiorstwa i określi wymagania, jakie powinno ono spełnić, by pracować zgodnie z prawem, a także dodatkowymi obostrzeniami, np. narzuconymi przez klienta. W przypadku wykrytych nieprawidłowości zaproponuje również sposób rozwiązania, dzięki czemu firma uniknie w przyszłości ponoszenia wysokich kosztów kar, opłat dodatkowych lub tzw. straconych szans. Zaproponuje również rozwiązania na przyszłość, w tym – możliwość stałej lub okresowej współpracy, która zdejmie z przedsiębiorcy ciężar bieżącego dbania o dokumentację, sprawozdawczość lub śledzenia i interpretacji niejasnych wymagań prawnych.