Ile kosztuje zboże?

Polskie rolnictwo już od setek lat specjalizuje się w produkcji różnych rodzajów zbóż. Najważniejsza jest pszenica, ale możemy się też pochwalić ogromnymi uprawami owsa, żyta, pszenżyta, gryki oraz innych, mniej popularnych roślin. Ceny zbóż w punktach skupu wahają się w zależności od województwa, a także od zmian popytu i podaży – koszt jednej tony potrafi zmieniać się o kilkadziesiąt złotych dziennie, jeśli dochodzi do ogromnych wahań. Ile kosztuje zboże? Co wpływa na jego ceny? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej!

Ile kosztuje zboże?

Przejdźmy do konkretów. Ile kosztuje zboże? W praktyce dużo zależy od tego, o jakim zbożu mówimy. W przypadku produktów rolnych w skupach płaci się za tonę towaru, a więc tak też są wyrażane ceny. Sprzedaż mniejszych ilości jest niemożliwa, choć liczbę można zawsze podzielić przez tysiąc, przeliczając ją na cenę za kilogram. Na koszty ma też wpływ przeznaczenie sprzedawanego produktu. Czy jest to zboże konsumpcyjne, czy przeznaczone na paszę dla zwierząt lub dla potrzeb przemysłu? Każda z tych kwestii wywiera ogromny wpływ na ceny zbóż, podobnie jak wahania popytu i podaży, a także inne czynniki, o których nie wolno zapominać.

Ceny pszenicy i innych zbóż

Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym zbożom. Ile kosztuje pszenica? W przypadku pszenicy konsumpcyjnej jest to obecnie ok. 1200-1500 zł za tonę, a pszenica paszowa jest skupowana za 1150-1320 zł za tonę. To oczywiście ceny ostentacyjne, które mogą się wahać w zależności od województwa i czasu w roku. Natomiast żyto konsumpcyjne kosztuje ok. 1000 zł za tonę, zaś jęczmień to już 1050-1200 zł za tonę. Nieco mniej popularny owies utrzymuje się w przedziale od 950 do 1050 zł za tonę. To ceny najpopularniejszych obecnie zbóż w Polsce. Jak widać różnice w cenie zależą w dużej mierze od poszczególnych gatunków – podczas gdy jedne są zauważalnie tańsze, za drugie trzeba zapłacić więcej, czego przykładem może być najdroższa pszenica.

Od czego zależą ceny zbóż?

Wiemy już, jakie są ceny zboża w Polsce. To cenne informacje, ale należy jeszcze wyjaśnić jedną kluczową kwestię. Od czego tak naprawdę zależą ceny zbóż? Potencjalnych czynników jest wiele. Głównym czynnikiem kształtującym ceny jest pogoda oraz wielkość zbiorów. Zdarzają się lata, w których zbiory są obfite oraz niewielkie. Ostatnio niestety więcej jest tych drugich, głównie ze względu na coraz większe susze, które dotykają rolnicze tereny Polski. Zresztą znaczenie mają nie tylko zbiory w Polsce, ale też za granicą, bo nasz kraj konkuruje przecież z rolnikami z innych państw. Największym potentatem zbożowym jest Ukraina – duża część jej zboża trafia teraz do Polski, co znacząco obniżyło ceny na naszym rynku. Ale to nie koniec, bo na koszt skupu zboża wpływają też inne czynniki, w tym koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa, utrzymaniem maszyn rolniczych czy transportu produktów do klientów. Warto też zauważyć, że duże znaczenie mają transakcje dokonywane na giełdach towarowych – zmiany w wartości derywatów opartych na zbożu często są później odzwierciedlane w ofercie skupu.

Czy opłaca się uprawiać zboże?

Badania naukowe pokazują, że w dużej części Polski występują rosnące problemy z dostępem do wody, co niestety przyczynia się do obniżania zbiorów z roślin uprawnych, które wymagają dużej ilości wody. Do tej kategorii zalicza się też większość zbóż, a problemy z klimatem już negatywnie wpłynęły na niektórych rolników. Zmiany klimatyczne będą się z czasem pogłębiać, ale mówimy tutaj o dziesięcioleciach. Jak na razie uprawa większości zbóż jest jak najbardziej opłacalna – duża część polskich gospodarstw rolnych żyje właśnie z pszenicy, żyta czy jęczmienia. Warto przy tym pamiętać, że na opłacalność uprawy wpływa też to, czy gospodarstwo jest odpowiednio zarządzane, a także jakość ziemi oraz inne, podobne czynniki. Zysk z prowadzenia działalności rolnej zwiększa dostęp do nowoczesnych maszyn rolniczych, a także odpowiedzialne planowanie upraw i korzystanie z wysokiej jakości nawozów, dostosowanych do jakości gleby. Skutecznie zarządzane gospodarstwo rolne uprawiające zboża powinno przynosić duże, coroczne zyski!