Na czym polegają badania sejsmiczne gruntu?

Sejsmiką nazywamy energię, która została wytworzona na skutek trzęsienia ziemi. Powstałe w ten sposób fale wbrew pozorom rozchodzą się we wnętrzu ziemi jeszcze przez wiele lat od takiego zdarzenia. Wiedzę tą wykorzystuje się do badań sejsmicznych, które należy przeprowadzić przed budową domu jednorodzinnego lub innego budynku mieszkalnego.

Badania sejsmiczne gruntu – kiedy należy je wykonać?

Choć wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, badania sejsmiczne należy wykonać wówczas, gdy chcemy wybudować dom. Wydanie pozwolenia na budowę wymaga wykonania szczegółowej analizy gruntu, na którą składają się analiza mechaniczna oraz chemiczna, a także zlecenia badań sejsmicznych firmie, która specjalizuje się w tym zagadnieniu. Są one szczególnie ważne, ponieważ poruszanie się gruntów może prowadzić do zachwiania bezpieczeństwa budowli, która w przypadku dużej aktywności sejsmicznej może się nawet zawalić. Z tego względu badania sejsmiczne znajdują się wśród najważniejszych badań geotechnicznych.

Na czym polegają badania sejsmiczne?

Badania sejsmiczne są prowadzone z wykorzystaniem fal wygenerowanych sztucznie z użyciem takich źródeł energii, jak iskrownik, udar młotem czy wibrator. Pozwalają one na zbadanie rozległego obszaru na bardzo dużej głębokości pod kątem położenia granic geologicznych, nieciągłości, pustek, zmian zagęszczenia, obiektów podziemnych oraz wód gruntowych. Zapewniają więc cenne informacje na temat struktury danego gruntu, co pozwala ocenić, czy można na nim bezpiecznie przeprowadzić prace budowlane. Dane pozyskane z badań sejsmicznych są interpretowane poprzez opisanie właściwości fal przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Zwraca się uwagę na szereg czynników, w tym chociażby na charakterystykę drgań, które odbiera się za pomocą specjalnych odbiorników – geofonów, hydrofonów bądź akcelerometrów

Przeprowadzając badania sejsmiczne, fachowcy posługują się między innymi techniką refrakcyjną, która pozwala uzyskać przekroje głębokości, ukazujące poszczególne warstwy gruntu.

Dlaczego badania sejsmiczne są ważne?

Badania sejsmiczne pozwalają na wyznaczenie miejsca do wykonania otworów wiertniczych w sposób najbardziej efektywny, ponieważ mamy pewność, że jest ono odpowiednie. Bez wykonania takich pomiarów, należałoby wiercić na ślepo, co zwiększyłoby ilość prac, rozciągnęłoby je w czasie oraz – oczywiście – zwiększyło koszty inwestycji. Niewątpliwą zaletą badań sejsmicznych jest ich bezinwazyjność, jako że nie wykonuje się w nich żadnych prac ziemnych. Są także niezwykle precyzyjne oraz można je przeprowadzić bardzo sprawnie. Co ważne, sztucznie wytwarzanie drgania są niewielkie i w pełni bezpieczne dla osób, które znajdują się w pobliżu, a także wszelkich budynków.

Jeżeli chcemy wykonać badania sejsmiczne, warto zwrócić się do profesjonalnej firmy, która posiada odpowiednie wyposażenie techniczne, kwalifikacje oraz doświadczenie, dzięki którym cały proces przebiegnie sprawnie, skutecznie i zgodnie z planem, co usprawni realizację inwestycji.